Bod č.8.:

FIN/1 - Prominutí smluvních pokut podle smlouvy o půjčce z Fondu rozvoje a bydlení

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (dopis o prominutí smluvních pokut)
Příloha č.2 (smlouva o půjčce FRB č. 645/08/02-Sta) (*)
Příloha č.3 (Usnesení RMO 2 č. 128 ze dne 12.9.2012)
Příloha č.4 (zápis FK ze dne 22.10.2012) (*)
Příloha č.5 (usnesení RMP č.1492 ze dne 12.11.2012) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:595 rok:2012

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX