Bod č.4.:

OSČ/1 - Pojmenování ulice nacházející se současně na území městského obvodu Plzeň 3 a městského obvodu Plzeň 5 - Křimice

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:589 rok:2012

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX