Bod č.39.:

PROP/1 - Rozpočtové opatření v souvislosti s použitím příjmů z prodeje bytů obsazených uživateli

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Dlužné částky MO 1)
Příloha č.2 (Usnesení ZMP č. 268/2007)
Příloha č.3 (Usnesení RMP č. 1505/2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:631 rok:2012

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX