Bod č.34.:

MAJ/11 - Bezúplatný převod pozemku parc. č. 738/5, k.ú. Červený Hrádek u Plzně, z vlastnictví Plzeňského kraje do majetku města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost společnosti I.R.S.)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ a SVSMP)
Příloha č.3 (korespondence SÚS PK)
Příloha č.4 (usnesení ZMP č. 510/2012)
Příloha č.5 (zápis z jednání KNM RMP)
Příloha č.6 (geometrický plá a souhlas s dělením pozemku)
Příloha č.7 (katastrální mapy)
Příloha č.8 (usnesení RMP č. 1528)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:626 rok:2012

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX