Bod č.35.:

MAJ/12 - Zrušení usnesení ZMP č. 271/2012 ve věci výkupu p.č. 12064, k.ú. Plzeň, z vlast. ČR - Státní statek Jeneč, do majetku města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (dříve přijatá usnesení RMP a ZMP)
Příloha č.2 (sdělení společnosti a identifikace parcel)
Příloha č.3 (foto)
Příloha č.4 (katastrální mapy)
Příloha č.5 (usnesení RMP č. 1531)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:627 rok:2012

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX