Bod č.36.:

MAJ/13 - Bezúplatný převod p.č. 1097/168, k.ú. Křimice, z vlastnictví ČR - ÚZSVM do majetku města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (informace o konání výběrového řízení )
Příloha č.2 (zrušení VŘ a další korespondence ÚZSVM)
Příloha č.3 (korespondence MAJ MMP)
Příloha č.4 (stanovisko TÚ + zákres)
Příloha č.5 (vyjádření MO Plzeň 5 - Křimice)
Příloha č.6 (zápis k KNM RMP )
Příloha č.7 (geometrický plán)
Příloha č.8 (katastarální mapy)
Příloha č.9 (usnesení RMP č. 1526)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:628 rok:2012

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX