Bod č.24.:

MAJ/1 - Výkup pozemků parc.č. 879/12 a parc.č. 905/2, oba k.ú. Valcha, od pí Barthové, pro VPS "Vod. a kanal. Výsluní"

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (vyjádření vlastníka pozemků vč. požad. ceny )
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP vč. zákresu vod. a kanal. Výsluní)
Příloha č.3 (usn. RMO Plzeň 3)
Příloha č.4 (zápis KNM RMP ze dne 1. 11. 2012)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (snímky z KM - modrá mapa, územní plán, letecký snímek, orient. turist. mapa)
Příloha č.7 (usn. ZMP č. 1525 ze dne 29. 11. 2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:616 rok:2012

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX