Bod č.38.:

MAJ/15 - Směna pozemků v k.ú. Plzeň mezi městem Plzeň a společností TORRIMEX, s.r.o.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost společnosti TORRIMEX, s.r.o.)
Příloha č.2 (Záznam z jednání - rozšíření směny)
Příloha č.3 (Záznam z jednání - souhlas s geom. plánem a doplatkem)
Příloha č.4 (Stanoviska TÚ)
Příloha č.5 (Usnesení RMO Plzeň 3)
Příloha č.6 (Zápis z KNM RMP)
Příloha č.7 (Fotodokumentace)
Příloha č.8 (Geometrický plán)
Příloha č.9 (Snímky z kat. mapy)
Příloha č.10 (Usnesení RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:630 rok:2012

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX