Bod č.28.:

MAJ/5 - Výkup podpěrných bodů venkovního vedení NN v k.ú. Božkov

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Specifikace převáděného majetku)
Příloha č.2 (Žádost o zajištění výkupu)
Příloha č.3 (Souhrnné stanovisko TÚ)
Příloha č.4 (Vyjádření MO Plzeň 2)
Příloha č.5 (Zápis z jednání KNM ze dne 1. 11. 2012)
Příloha č.6 (Fotodokumentace)
Příloha č.7 (Mapy (modrá mapa, územní plán, letecký snímek, orientační turistická mapa))
Příloha č.8 (Usn. RMP č. 1524 ze dne 29. 11. 2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:620 rok:2012

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX