Bod č.57.:

KŽP/1 - Žádost Budoucnost Valchy, o.s. o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Ekologická výchova dětí a mládeže - Pohádková stezka“

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:611 rok:2012

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX