Bod č.58.:

KŽP/2 - Žádost 60. mateřské školy Plzeň o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt „Zelená zahrada IV.“

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:612 rok:2012

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX