Bod č.27.:

MAJ/4 - Změna usnesení ZMP č. 353 ze dne 21. 6. 2012 ve věci vypořádání lokality ul. Ve Svahu

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení RMP 803/2012) (*)
Příloha č.2 (usnesení ZMP 353/2012) (*)
Příloha č.3 (důvodová zpráva původní)
Příloha č.4 (žádost)
Příloha č.5 (modrá mapa)
Příloha č.6 (usnesení RMP 1523/12)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:619 rok:2012

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX