Bod č.11.:

FIN/4 - Žádost o příspěvek na výstavbu cyklistické stezky z rozpočtu SFDI

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Přehledná situace stavby)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:598 rok:2012

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX