Bod č.60.:

KŽP/4 - Revokace usnesení ZMP č. 494 ze dne 17. 10. 2012 ve věci žádosti 16. ZŠ a MŠ Plzeň o poskytnutí fin. příspěvku z FŽP MP

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:614 rok:2012

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX