Bod č.20.:

FO1/1 - Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 30. 9. 2012

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 11.12.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX