Bod č.21.:

FO1/2 - Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2012 č. 58 - 66

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1
Příloha č.2 (Usnesení Rady MO Plzeň 1 č. 350 ze dne 4.12.2012)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 11.12.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX