Bod č.24.:

FO1/5 - Návrh rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2013, včetně rozpočtového výhledu v letech 2014 - 2016

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4 (Usnesení Rady MO Plzeň 1 č. 347 ze dne 4.12.2012)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 11.12.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX