Bod č.55.:

EVID/1 - Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku parc. č. 11190/3, k.ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (stanovisko MO 1)
Příloha č.4 (usnesení RMO Plzeň 1 133/11)
Příloha č.5 (stanovisko PRÁV MMP)
Příloha č.6 (výřez studie Vinice-sever)
Příloha č.7 (zápis z jednání KNM RMP)
Příloha č.8 (fotodokumentace)
Příloha č.9 (územní plán)
Příloha č.10 (letecký snímek)
Příloha č.11 (modrá mapa se zákresem transakce)
Příloha č.12 (GP č. 9421-165/2012)
Příloha č.13 (usnesení RMP č. 1497 ze dne 12.11.2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:647 rok:2012

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX