Bod č.16.:

KŘTÚ/11 - Rozpočtové opatření rozpočtů KŘTÚ - SVSMP - koncepce dopravního inženýrství a KŘTÚ - SVSMP - komunikace

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Jmenovitý seznam stavebních investičních akcí rozpočtu MMP)
Příloha č.2 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:603 rok:2012

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX