Bod č.51.:

PROP/13 - Prodej nemovitostí Rubešova 10, Východní Předměstí č. p. 554, včetně pozemku parc. č. 1350, k.ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (stanovisko RMO Plzeň 2)
Příloha č.3 (Popis nemovitostí)
Příloha č.4 (zápisy z KNM ze dne 29.5. 2008 a 1.11.2012)
Příloha č.5 (fotodokumentace )
Příloha č.6 (územní plán)
Příloha č.7 (letecký snímek)
Příloha č.8 (orientační mapa)
Příloha č.9 (katastrální mapa)
Příloha č.10 (usnesení RMP č. 1546 ze dne 29. 11. 2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:643 rok:2012

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX