Bod č.52.:

PROP/14 - Prodej nemovitostí Radyňská 32, Východní Předměstí č. p. 394, včetně pozemků parc. č. 1605 a parc. č. 1604, k.ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (stanovisko RMO Plzeň 2)
Příloha č.3 (Popis nemovitostí)
Příloha č.4 (usnesení RMP č. 173/09, RMP č. 82/09 a ZMP č. 79/09)
Příloha č.5 (Zápis z KNM ze dne 1. 11. 2012)
Příloha č.6 (fotodokumentace )
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (orientační mapa)
Příloha č.10 (katastrální mapa)
Příloha č.11 (usnesení RMP č. 1547 ze dne 29. 11. 2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:644 rok:2012

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX