Bod č.3.:

KO1/1 - Kontrola plnění usnesení z 16. a 17. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Mgr. Michal Vozobule)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení č.1 (Plnění usnesení - 16. ZMO Plzeň 1)
Návrh usnesení č.2 (Plnění usnesení - 17. ZMO Plzeň 1)
Příloha č.1 (Usnesení - 16. ZMO Plzeň 1)
Příloha č.2 (Usnesení - 17. ZMO Plzeň 1)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 11.12.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX