Bod č.16.:

ISS1/16 - Návrh plánu VIV na rok 2013

(předkladatel:Ing. Vladimír Tichý)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Situace-chodník Plaská 27)
Příloha č.2 (Situace - parkoviště Jesenická 29)
Příloha č.3 (Situace-parkoviště Sokolovská 47-51)
Příloha č.4 (Situace-parkoviště Tachovská 43-45)
Příloha č.5 (Situace-parkoviště Sokolovská 108-114)
Příloha č.6 (Situace-PD stavební úpravy Nad Štolou 2.etapa)
Příloha č.7 (Situace-PD stavební úpravy Vinická)
Příloha č.8 (Situace-PD parkoviště Nad ZOO)
Příloha č.9 (Situace-PD parkoviště Ledecká)
Příloha č.10 (Situace-parkoviště Komenského 45)
Příloha č.11 (Situace-parkoviště Sokolovská 44a)
Příloha č.12 (Situace-PD stavební úpravy odlouč.prac. 7.MŠ)
Příloha č.13 (Situace-stavební úpravy 46. MŠ)
Příloha č.14 (Situace-oprava oplocení 7.MŠ)
Příloha č.15 (Situace-opravy chodníků 81.MŠ)
Příloha č.16 (Situace-dodávka a montáž FVE, 78.MŠ)
Příloha č.17 (Situace-kontejnerové stání Sylván)
Příloha č.18 (Situace-kontejnerové stání Košutka)
Příloha č.19 (Situace-odstranění občanské vybavenosti Břeclavská)
Příloha č.20 (Situace-odstranění občanské vybavenosti Kaznějovská, Gerská)
Příloha č.21 (Situace-odstranění občanské vybavenosti Vinice)
Příloha č.22 (Situace-dětské hřiště Kotíkovská ul)
Příloha č.23 (Situace--dětské hřiště Tachovská 37-39)
Příloha č.24 (Situace-demolice objektu V Lomech 13)
Příloha č.25 (Usnesení Rady MO Plzeň 1 č. 326 ze dne 4.12.2012)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 11.12.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX