Bod č.17.:

ISS1/17 - Uzavření smlouvy s RWE GasNet s.r.o.

(předkladatel:Ing. Vladimír Tichý)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Návrh smlouvy)
Příloha č.2 (Usnesení Rady MO Plzeň 1 č. 325 ze dne 4.12.2012)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 11.12.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX