Bod č.6.:

ŘEÚ/2 - Rozpočtové opatření vyplývající z očekávané skutečnosti 2012

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Souhrnné rozpočtové opatření)
Důvodová zpráva (Souhrnné rozpočtové opatření) (*)
Příloha č.1 (Souhrnné rozpočtové opatření)
Příloha č.2 (Jmenovitý seznam inv. akcí OI MMP)
Příloha č.3 (Jm. sezn. stav. inv. ostatních správců)
Příloha č.4 (Jm. sezn. nestav.ivn. ost. správců rozp)
Příloha č.5 (Usn. RMP č. 1517 ze dne 29. 11. 2012)
Příloha č.6 (Příloha č. 1 k usn. RMP č. 1517 ze dne 29. 11. 2012)
Předloženo na stůl č.1 (Nová příloha č. 1 - Souhrnné rozpočtové opatření )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:593 rok:2012

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX