Bod č.9.:

RMO1/2 - Vyřízení písemných interpelací p. Václava Heřmana, člena Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Vyřízení písemných interpelací)
Důvodová zpráva č.1 (Dotaz - Lochotínské pivní slavnosti)
Důvodová zpráva č.2 (Dotaz - Žlutická ulice)
Příloha č.1 (Odpověď - Lochotínské pivní slavnosti) - dokument je neveřejný
Příloha č.1 (Výpůjčka - Centrální park - návrh usnesení)
Příloha č.1 (Zvláštní užívání veřejného prostranství - návrh usnesení)
Příloha č.2 (Odpověď - Žlutická ulice) - dokument je neveřejný
Příloha č.3 (Usnesení Rady MO Plzeň 1 č. 322 ze 4.12.2012)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 11.12.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX