Bod č.19.:

BYT/2 - Prominutí poplatků z prodlení

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Usnesení RMP č. 1469 a č. 1472 ze dne 12. 11. 2012)
Příloha č.2 (Žádosti a souhlasy žadatelů)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:606 rok:2012

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX