Bod č.21.:

OK/1 - Zrušení původní soutěže a vyhlášení nové soutěže o vizuální vzhled Umělecké ceny města Plzně v prosinci 2012

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Zápis z jednání odborné komise soutěže o vizuální vzhled Umělecké ceny města Plzně )
Příloha č.2 (Zápis z jednání Komise kultury RMP ze dne 14. 11. 2012 (výtah))
Příloha č.3 (Vyhlášení soutěže o vizuální vzhled Umělecké ceny města Plzně)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:608 rok:2012

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX