Bod č.70.:

KV/2 - Informativní zpráva o činnosti KV ZMP

(předkladatel:Mgr. Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX