Bod č.22.:

OK/3 - Prominutí vrácení dotace ve výši 500 tis. Kč poskytnuté pro rok 2011 Nadačnímu fondu pro kulturní aktivity občanů města Plzně

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Smlouva č. 2011/001417 o poskytnutí dotace nadačnímu fondu pro rok 2011)
Příloha č.2 (Výtah z Protokolu z vykonané veřejnosprávní kontroly na místě – tabulka č. 2 (popis konkrétních zjištěných závad))
Příloha č.3 (Statut NF a Pravidla poskytování nadačních příspěvků)
Příloha č.4 (Záznam č. 1 z kontroly splnění nápravných opatření – k 30. 9. 2012)
Příloha č.5 (Záznam č. 2 z kontroly splnění nápravných opatření - k 31. 10. 2012)
Příloha č.6 (Výtah ze zápisu z vykonaného auditu č. 04/2012)
Příloha č.7 (Usnesení Komise kultury RMP č. 28 ze dne 10. 10. 2012)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:609 rok:2012

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX