Bod č.43.:

PROP/5 - Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii v k.ú. Litice za účelem narovnání majetkoprávních vztahů

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost vč. žádosti o splátkový kalendář)
Příloha č.2 (stanovisko ORP)
Příloha č.3 (usn. ZMO P6 č. 78/11)
Příloha č.4 (usn. RMP č. 675/04 a ZMP č. 497/04)
Příloha č.5 (usn. RMP č. 1157/07 a ZMP č. 537/07)
Příloha č.6 (zápis KNM)
Příloha č.7 (fotodokumentace)
Příloha č.8 (územní plán)
Příloha č.9 (letecký snímek)
Příloha č.10 (orientační mapa)
Příloha č.11 (majetek města)
Příloha č.12 (usn. RMP č. 1538/12)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:635 rok:2012

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX