Bod č.45.:

PROP/7 - Uzavření SoBSK na budoucí prodej části pozemku p.č. 2429/1 v k.ú. Valcha za účelem výstavby trafostanice

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko ORP)
Příloha č.3 (usn. RMO P3 č. 316/12 vč. situace)
Příloha č.4 (zápis KNM)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (územní plán)
Příloha č.7 (letecký snímek)
Příloha č.8 (orientační mapa)
Příloha č.9 (situace )
Příloha č.10 (majetek města)
Příloha č.11 (usn. RMP č. 1541/12)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:637 rok:2012

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX