Bod č.46.:

PROP/8 - Sjednocení termínu pro dokončení stavby RD a TI na pozemcích v k.ú. Litice u Plzně, v lokalitě Dubová Hora

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanoviska ORP )
Příloha č.3 (usn. ZMO P6 č. 68/12 a č. 42/12)
Příloha č.4 (usn. RMP dle bodu 8. DZ)
Příloha č.5 (usn. ZMP dle bodu 8. DZ)
Příloha č.6 (zápis KNM)
Příloha č.7 (fotodokumentace)
Příloha č.8 (územní plán)
Příloha č.9 (letecký snímek)
Příloha č.10 (orientační mapa)
Příloha č.11 (situace )
Příloha č.12 (majetek města)
Příloha č.13 (usn. RMP č. 1542/12)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:638 rok:2012

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX