Bod č.47.:

PROP/9 - Uzavření dodatku ke SoBSK z důvodu prodloužení termínu pro dokončení stavby tréninkové haly na pozemku p.č. 6684/6 v k.ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost vč. zápisu z jednání)
Příloha č.2 (usn. RMP č. 502/09 a ZMP č. 272/09)
Příloha č.3 (zápis KNM)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (zákres budoucí výstavby)
Příloha č.6 (územní plán)
Příloha č.7 (letecký snímek)
Příloha č.8 (orientační mapa)
Příloha č.9 (majetek města)
Příloha č.10 (usn. RMP č. 1543/12)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:639 rok:2012

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX