Bod č.25.:

MAJ/2 - Výkup nemovitostí pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ v k.ú. Radčice u Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení - dokument je neveřejný
Důvodová zpráva - dokument je neveřejný
Příloha č.1 (zápis z jednání ze dne 8.10.2010) - dokument je neveřejný
Příloha č.2 (žádost pana Hauera o výkup) - dokument je neveřejný
Příloha č.3 (zápis z jednání ze dne 15.11.2012) - dokument je neveřejný
Příloha č.4 (usnesení ZMP č. 171 ze dne 10. 4. 2008) - dokument je neveřejný
Příloha č.5 (výřez ze záborového elaborátu) - dokument je neveřejný
Příloha č.6 (mapy) - dokument je neveřejný
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 1532 ze dne 29. 11. 2012) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:617 rok:2012

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX