Bod č.26.:

MAJ/3 - Dar pozemku v k.ú. Křimice - Křimická stavební, s.r.o.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádosti)
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (usn. ZMO Plzeň 5 č. 11/12, 29/12)
Příloha č.4 (zápis z KNM RMP)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (snímky map)
Příloha č.7 (geometrický plán)
Příloha č.8 (usn. RMP č. 1502/2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:618 rok:2012

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX