Bod č.61.:

KŽP/5 - Žádost MO Plzeň 3 o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Posekání rákosu ve VKP – Luční potok v k.ú. Valcha“

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:615 rok:2012

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX