Bod č.67.:

ÚKEP/1 - Přehled projektů p.o. ÚKEP mP pro jiné subjekty než město Plzeň

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX