Bod č.40.:

PROP/2 - Rozhodnutí o dalším nakládání se 4 nebytovými jednotkami na adrese Francouzská tř. č. or. 22 v Plzni

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádosti)
Příloha č.2 (stanovisko OZ Sylván a. s.)
Příloha č.3 (usnesení RMO Plzeň 2 – Slovany)
Příloha č.4 (usnesení RMP č. 1662/2008)
Příloha č.5 (usnesení ZMP č. 639/2009)
Příloha č.6 (usnesení RMP č. 1464/2009)
Příloha č.7 (usnesení ZMP č. 724/2009)
Příloha č.8 (usnesení RMP č. 90/2010)
Příloha č.9 (usnesení ZMP č. 26/2010)
Příloha č.10 (usnesení RMP č. 829/2010)
Příloha č.11 (usnesení ZMP č. 363/2010)
Příloha č.12 (usnesení ZMP č. 24/2011) (*)
Příloha č.13 (usnesení ZMP č. 31/2012)
Příloha č.14 (zápis z KNM) (*)
Příloha č.15 (foto volné jednotky č. 1865/26)
Příloha č.16 (orientační mapa)
Příloha č.17 (usnesení RMP č. 1535/2012) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:632 rok:2012

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX