Bod č.31.:

MAJ/8 - Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku pro IA-VPS "Silnice III/18032 Tyršův most - Radobyčice"

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 415/2012)
Příloha č.2 (informace o stavbě)
Příloha č.3 (mapy KN)
Příloha č.4 (GP)
Příloha č.5 (usnesení ZMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:623 rok:2012

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX