Bod č.33.:

MAJ/10 - Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku pro IA-VPS "Havarijní zdroj pro město Plzeň"

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost OSI MMP)
Příloha č.2 (vyjádření vlastníka)
Příloha č.3 (usnesení ZMP č. 325/2004)
Příloha č.4 (zábor dotčeného pozemku)
Příloha č.5 (mapy KN)
Příloha č.6 (usnesení RMP) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:625 rok:2012

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX