Bod č.56.:

EVID/2 - Darování centrálního informačního displeje z majetku města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost Hokejového clubu BBSS, o.s.)
Příloha č.2 (dopis spol. CON HOME s.r.o. - ohodnocení stavu)
Příloha č.3 (evidenční list movité věci)
Příloha č.4 (zápis z KNM RMP ze dne 1.11.2012)
Příloha č.5 (usnesení RMP č. 1551 ze dne 29.11.2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:648 rok:2012

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX