Bod č.20.:

BYT/3 - Uzavření Dohody o převzetí dluhu a jeho plnění ve splátkách s panem Josefem a Bohuslavem Veverkou, Brněnská 43, Plzeň

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Veverka Josef a Bohuslav, Brněnská 43)
Příloha č.2 (Zápis z BK RMP ze dne 10.10.2012 ) (*)
Příloha č.3 (Sdělení OSPM č. j. 29 D 1635/2008)
Příloha č.4 (Potvrzení o výši invalidních důchodů)
Příloha č.5 (Potvrzení měsíčních výdajů na domácnost)
Příloha č.6 (Výpočet nájemného a služeb, Brněnská 43, byt č. 3, Plzeň)
Příloha č.7 (Usnesení RMP č. 1435 ze dne 23. 10. 2012) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:607 rok:2012

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX