Bod č.64.:

EVID+KŘTÚ/3 - Fotbalové hřiště SK Slavia Plzeň 1912 v Cukrovarské ulici u Papírenské lávky

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (dopis SK Slavia 1912)
Příloha č.2 (letecký snímek 2011 - areál Cukrovarská)
Příloha č.3 (letecký snímek 1988 - areál Cukrovarská)
Příloha č.4 (usnesení ZMP č. 533 ze dne 9. 10. 2008)
Příloha č.5 (zákres předmětu výpůjčky č. 2005/0707)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX