Bod č.41.:

PROP/3 - Prodej objektu bez čp/če na pozemku parc. č. 1501/2, včetně pozemku parc. č. 1501/2, k.ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (původní žádost paní Klepácsové )
Příloha č.2 (historie projednávání)
Příloha č.3 (stanovisko TÚ + vyjádření BYT )
Příloha č.4 (usnesení RMO Plzeň 2 Slovany č. 206/09)
Příloha č.5 (usnesení RMO Plzeň 2 Slovany č. 110/11)
Příloha č.6 (usnesení RMP č. 1033 ze dne 18. 8. 2011)
Příloha č.7 (usnesení ZMP č. 474 ze dne 1. 9. 2011)
Příloha č.8 (usnesení RMO Plzeň 2 - Slovany č. 100 ze dne 20. 6. 2012)
Příloha č.9 (zápis z KNM ze dne 5. 5. 2011)
Příloha č.10 (aktuální vyjádření paní Klepácsové)
Příloha č.11 (zápis z KNM ze dne 1. 11. 2012) (*)
Příloha č.12 (fotodokumentace)
Příloha č.13 (územní plán)
Příloha č.14 (letecký snímek)
Příloha č.15 (mapa)
Příloha č.16 (mapa sítí )
Příloha č.17 (KM)
Příloha č.18 (usnesení RMP č. 1536 ze dne 29. 11. 2012) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:633 rok:2012

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX