Bod č.50.:

PROP/12 - Nakládání s pozemkem parc. č. 885/3, k. ú. Křimice

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost Keramika Soukup)
Příloha č.2 (stanovisko ORP )
Příloha č.3 (usnesení ZMO Plzeň 5 - Křimice č. 13/2012)
Příloha č.4 (žádost, odstoupení od žádosti GIENGER BOHEMIA s.r.o.)
Příloha č.5 (zápis z KNM ze dne 1. 11. 2012)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (orientační mapa)
Příloha č.10 (zaměření závory)
Příloha č.11 (katastrální mapa)
Příloha č.12 (usnesení RMP č. 1544 ze dne 29. 11. 2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:642 rok:2012

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX