Bod č.42.:

PROP/4 - Prodej pozemků p.č. 706/5, 14, 15, k.ú. Štěnovice

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Žádosti)
Příloha č.2 (Stanovisko ORP MMP )
Příloha č.3 (Stanovisko MÚ Štěnovice)
Příloha č.4 (Zákresy)
Příloha č.5 (Zápis z KNM RMP ) (*)
Příloha č.6 (Fotodokumentace)
Příloha č.7 (Mapa - letecký snímek)
Příloha č.8 (Mapa - orientační turistická mapa)
Příloha č.9 (Geometrický plán)
Příloha č.10 (Mapa - majetek města se zákresem)
Příloha č.11 (Usnesení RMP ze dne 29. 11. 2012) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:634 rok:2012

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX