Bod č.49.:

PROP/11 - Prodloužení termínu výstavby - p.č. 806, k.ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost)
Příloha č.2 (Usnesení RMP )
Příloha č.3 (Usnesení ZMP ) (*)
Příloha č.4 (Stnovisko MO P3)
Příloha č.5 (Fotodokumentace)
Příloha č.6 (Mapa - územní plán)
Příloha č.7 (Mapa - letecký snímek)
Příloha č.8 (Mapa - orientační turistická mapa)
Příloha č.9 (Mapa - majetek města se zákresem)
Příloha č.10 (Usnesení RMP ze dne 29. 11. 2012) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:641 rok:2012

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX