Bod č.13.:

ŽPD1/1 - Zpráva o provádění komunál. služeb za I.až III.Q 2012

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (zpráva o provádění kom.služeb za I.-III.Q.2012)
Důvodová zpráva (zpráva o provádění kom.služeb za I.-III.Q.2012)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 11.12.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX