Bod č.14.:

ŽPD1/2 - Odůvodnění významné veřejné zakázky na "Údržbu zeleně na území MO Plzeň 1"

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (odůvodnění veřejné zakázky)
Důvodová zpráva (odůvodnění veřejné zakázky)
Příloha (odůvodnění veřejné zakázky)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 11.12.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX